0
วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน
ทำความเข้าใจงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี วิเคราะห์ธึรกิจและกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพกำไร การปรับงบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน" เล่มนี้ ให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ จนถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แบบรู้รอบและรู้ลึก การทำความเข้าใจงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพกำไร การปรับงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด และการพยากรณ์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ

    เนื้อหาสมบูรณ์ครบจบในเล่มเดียว เข้าใจง่ายและมีตัวอย่างประกอบ รวมทั้งกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพและนำไปใช้ได้จริง จึงเหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการทำงานการเงินไปวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
บทที่ 2 การทำความเข้าใจงบการเงินและรายการของผู้สอบบัญชี
บทที่ 3 การวิเคราะห์ธุรกิจ
บทที่ 4 การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
บทที่ 5 คุณภาพกำไรและการปรับงบการเงินเพื่อการวิเคราะห์
บทที่ 6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
บทที่ 7 การวิเคราะห์กระแสเงินสด
บทที่ 8 การวิเคราะห์ส่วนในการประเมินมูลค่ากิจการ
บทที่ 9 การพยากรณ์งบการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน
บทที่ 10 กรณีศึกษา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

คำนิยม
ขอชื่นชม รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ เป็นอย่างยิ่งในความวิริยะ อุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการเขียนหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของความเป็น "ครู" โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านตัวอักษร และนับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางวิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจยิ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165724777 (ปกอ่อน) 516 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน