0
วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน
ผมเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการลงทุน โดยเฉพาะได้ทำงานในตลาดทุน ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในแวดวงของผมได้อย่างสนิทใจ
หนังสือ152.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน" เล่มนี้ เป็นการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการเงินการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชวนคิด ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

- จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
- การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : บริบทตลาดทุน
- คุณสมบัติข้อแรก ความพอประมาณ
- คุณสมบัติข้อสอง ความมีเหตุผล
- คุณสมบัติข้อสาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
- เงือนไขสำคัญ 2 เงื่อนไข
- เงื่อนไขความรู้
- เงื่อนไขคุณธรรม
- การสอดประสานของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขฃ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164150263 (ปกอ่อน) 92 หน้า
ขนาด: 147 x 206 x 6 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน