0
วิเคราะห์แนวคำตอบข้อสอบเก่า ข้อสอบเนติบัณฑิตไทย ภาคสอง 10 สมัย
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อสอบเนติบัณฑิตภาค 2 ไว้อย่างสมบูรณ์เล่มหนึ่ง โดยในการเรียบเรียงใช้ภาษาแบบง่ายๆ เพื่อจะสื่อไปถึงการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาให้ออก เกิช่องทางในการที่จะคิดเขียนคำตอบโดยเริ่มตั้งแต่ สมัยที่ 45 (พ.ศ. 2535) - สมัยที่ 54 (พ.ศ. 2545)

สารบัญ

-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สมัยที่๔๕ ปีการศึกษา๒๕๓๕
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สมัยที่ ๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สมัยที่ ๔๗ ปีการศึกษา ๒๕๓๗
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สมัยที่ ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๓๘
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม วิธีพิจารณาความใสศาลแขวง วิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว สมัยที่ ๔๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๐
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม วิธีพิจารณาความในศาลแขวงวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว สมัยที่๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม วิธีพิจารณาในศาลแขวงวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว สมัยที่ ๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๒
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม วิธีพิจารณาความในศาลแขวง วิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัวสมัยที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม สมัยที่๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๔

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749085590 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน