0
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2563)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ศาล คู่ความ การยื่นการส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่ง ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) ทั้งบททั่วไป ศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่ง โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- เขตอำนาจศาล
- ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
- การตรวจคำคู่ความ
- การขยายหรือย่นระยะเวลา
- การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญกาข้อกฎหมาย
- การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
- ละเมิดอำนาจศาล
- การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
- การนั่งพิจารณา
- การขอเลื่อนคดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165655385 (ปกอ่อน) 508 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน