0
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2563)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) ทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ 2560 (พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. ฉบับที่ 30) และภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
- จำเลยขอคุ้มครอง
- โจทย์ขอคุ้มครอง
- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา

การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- บทนำ
- ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
- คำบังคับ
- คำขอบังคับคดี
- คำขอให้บังคับคดี
- การพิจารณาคำขอบังคับคดี
- การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
- เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165655408 (ปกอ่อน) 540 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน