0
วุฒิภาวะของความเป็นครู
การไม่ต้องการสิ่งใด ๆ จากเด็ก แม้แต่การสักการะหรือการจดจำ คือวุฒิภาวะสูงสุดของความเป็นครู
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การไม่ต้องการสิ่งใดๆ จากเด็กแม้แต่การสักการะหรือการจดจำ คือวุฒิภาวะสูงสุดของความเป็นครู เด็กทุกคนเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลได้มอบให้กับโลก มือของครูมีโอกาสได้สัมผัสได้ปั้นแต่งให้งดงามขึ้น งานครูจึงเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมักจะกระทำด้วยความนอบน้อม ความเคารพ และความศรัทธา

    หนังสือ "วุฒิภาวะของความเป็นครู" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือชี้สัมมาทิฐิทางการศึกษา เพื่อเป็นแรงเล็ก ๆ แรงหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของไทยออกจากมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฐิที่ครอบงำวงการศึกษาไทยอยู่ในปัจจุบัน คือ หลงวุ่นวายอยู่กับการสอน กลัวสอนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้ ระบบการศึกษาจึงยึดกระบวนทัศน์ "เน้นการสอน" อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่โลกเขารู้กันนานแล้วว่าต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนทัศน์ "เน้นการเรียน" เน้นทั้งการเรียนรู้ของศิษย์และของครู

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Vol.50 ที่ปรากฏอยู่บนปกหนังสือเล่มนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนระบุไว้เพื่อให้เห็นว่า หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในช่วงวัย 50 ปี ของผู้เขียน ซึ่งอยู่ในยุค 4.0 (ปี พ.ศ 2562) และกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุค 5.0 ในอีกไม่ช้า

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ (และเล่มอื่น ๆ ของครูวิเชียร ไชยบัง) จึงเป็นหนังสือชี้สัมมาทิฐิทางการศึกษา เพื่อเป็นแรงเล็ก ๆ แรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของไทยออกจากมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฐิที่ครอบงำวงการศึกษาไทยอยู่ในปัจจุบัน คือหลงวุ่นวายอยู่กับการสอน กลัวสอนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้ระบบการศึกษาจึงยึดกระบวนทัศน์ "เน้นการสอน" อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่โลกเขารู้กันนานแล้วว่าต้องเปลี่ยนไปใช้กระบวนทัศน์ "เน้นการเรียน" เน้นทั้งการเรียนรู้ของศิษย์และของครูศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ขอชื่นชมหนังสือเล่มนี้ที่เล่าถึงสิ่งที่อาจารย์ได้กระทำไป ตลอดจนอุปสรรคและปัญหา ทั้งหมดนี้สามารถใช้เป็นรูปแบบสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ประการสำคัญก็คือการเป็นกำลังใจให้เพื่อนครูที่กำลังท้อ และให้ความหวังแก่พ่อแม่ของเยาวชนผู้ไม่สามารถส่งเสียลูกให้เรียนในโรงเรียนดัง ๆ ในเมืองได้ สุดท้ายขอให้กำลังใจอาจารย์วิเชียร ไชยบัง ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีศักยภาพสูงยิ่งในการผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทย ขอให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง อาจารย์ได้ทำสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าให้แก่สังคมของเรารศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ลองอ่านไปให้จบเถอะครับ ไม่เพียงจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาให้แก่เด็กไทยที่เป็นจริงและได้ผล แต่ยังมีหลากหลายประเด็นชวนให้ใคร่ครวญหรือวิวาทะได้เรื่อย ๆ วิวาทที่ดีจะนำไปสู่ปัญญา พลาดไม่ได้เป็นอันขาดคือถามตอบในตอนท้ายของหนังสือ เป็นบทที่แสดงให้เห็นว่าครูวิเชียรและครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามิใช่นักทฤษฏี แต่เป็นนักปฏิบัติ พร้อมที่จะนำงานที่ปฏิบัติมาแบ่งปัน เพื่อให้ครูไทยทั้งมวลได้รับทราบและลองทบทวนสักครั้งว่าหากเกิดมาเป็นครู ครูควรทำอะไรและอย่างไรนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์- มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163959775 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 145 x 205 x 12 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ลำปลายมาศพัฒนา, ร.ร.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน