0
ว่างจากตัวกู
ให้ความสำคัญกับหลักสุญญตาธรรมเป็นอันมาก ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าสุญญตาเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนา ว่างจากตัวกูก็คือสุญญตาธรรมที่ต้องการสื่อสารไปยังมนุษยชาติทั้งมวล
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ท่านอาจารย์พุทธทาสได้แสดงธรรมบรรยายเกี่ยวกับ ความว่าง หรือสุญญตา ในวาระต่างๆ ไว้เป็นอันมาก ดังจะเห็นได้ว่าธรรมบรรยายของท่านโดยมากมักจะเกี่ยวเนื่องด้วย ความว่างความว่าง คือ สุญญตา - สุญญตา คือ ความว่าง ซึ่งท่านได้ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า สุญญตาเป็นเรื่องทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ว่างจากตัวกู ก็คือสุญญตา นี่คือธรรมที่ต้องการสื่อสารไปยังมนุษยชาติทั้งมวล

สารบัญ

- ความสว่างจากตัวกู คือการพักผ่อนทางวิญญาณ
- ความสว่างจากตัวกู คือความเต็มของสติปัญญา
- การค้นคว้าทางวิญญาณ มีจุดมุ่งหมายตรงไปยังความว่างจากตัวกู
- การยกผลงาน ให้แก่ความว่าง
- การปฏิบัติ เพื่อความมีจิตว่าง
- การปฏิบัติ เพื่อเห็นตถตา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782722 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 140 x 203 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน