0
ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม) (ปกแข็ง)
ว่าน เป็นพรรณไม้ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันทั้งด้านสมุนไพรและที่พึ่งทางใจ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้
หนังสือ632.70 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม ว่าน สมุนไพรไม้มงคลไทย ที่มีทั้งข้อมูลครบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา การจำแนกว่าน การกู้ว่าน เก็บว่าน วิธีการปลูกว่านตามตำรับโบราณ คุณค่าของว่านในด้านสมุนไพร ตลาดว่านที่ สำคัญในเมืองไทย พร้อมรวบรวมพันธุ์ว่านที่มีปลูก และใช้ประโยชน์กันในปัจจุบันมากว่า 200 ชนิด นับเป็นคู่มือว่านที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องว่าน หนังสือเล่มนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับว่านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากตำราเล่มอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี และเป็นคุณประโยชน์กับร่างกายอย่างแท้จริง

สารบัญ

- ความเป็นมาของว่าน
- การจำแนกว่านของไทย
- การกู้ว่าน เก็บว่าน สำคัญอย่างไร
- วิธีปลูกว่านตามตำรับโบราณ
- คุณค่าของว่านในด้านสมุนไพร
- ตลาดว่านในเมืองไทย
- นานาพรรณว่าน
- วงศ์
- เฟิน
- ว่านชนิดต่าง ๆ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิจัยถึงประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่มีคุณค่า อันเป็นการดำรงเอกลักษณ์ไทย ให้เป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจสืบไป รวมถึงเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน สถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไปมจ.ภีศเดช รัชนี- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161811709 (ปกแข็ง) 360 หน้า
ขนาด: 216 x 252 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน