0
ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้
รวมคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้ที่น่าสนใจ บางคำเลิกใช้แล้วหรือใช้กันน้อยมาก แต่ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่น มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาและวรรณกรรมโบราณของภาคใต้
หนังสือ171.00 บาท
e-books(PDF) ?145.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้" เล่มนี้ เป็นหนังสือรวบรวมคำศัพท์จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมถิ่นใต้ ทั้งที่เป็นหนังสือบุดหรือสมุดไทย (สมุดข่อย) และหนังสือที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยเฉพาะวรรณกรรมลายลักษณ์ที่เป็นร้อยกรอง ทั้งคำกาพย์และคำกลอน ศัพท์หลายคำเป็นศัพท์โบราณ บางคำเลิกใช้แล้วหรือใช้กันน้อยมาก แต่ยังปรากฎอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมคำยืมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ภาษามลายู โดยจำแนกคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามลำดับตัวอักษร และอธิบายความหมายอย่างกระชับ ชัดเจน พร้อมตัวอย่างบทประพันธ์ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น มีดัชนีตอนท้าย สะดวกต่อการค้นคว้า เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมโบราณของภาคใต้

สารบัญ

- อักษรย่อบอกไวยากรณ์

1. ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้ จากคำกลอน
- ก-ฮ

2. ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้ จากคำกาพย์
- ก-ฮ

- ดรรชนีและนิยามสังเขป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160038763 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน