0
ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the New TOEIC)
รวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง รากศัพท์ Prefix-Synonym-Antonym แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย แนะวิธีฝึกฝนเพื่อให้ได้คะแนนสูง 860-990
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำศัพท์" ถือว่าเป็นปัจจัยฟื้นฐานของภาษาไม่ว่าภาษาใดก็ตาม การไม่รู้คำศัพท์นั้นบางครั้งเพียงแค่คำเดียว อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจประโยคทั้งประโยค หรือเข้าใจผิดพลาดได้ คำศัพท์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเรียน และการสอบวัดระดับภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ในระดับไหน และจำเป็นทั้งในการสอบฟัง พูด อ่าน และเขียน

    "ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC)" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง โดยแบ่งเป็นคำศัพท์แกนกลางที่ต้องรู้ทั้งหมดตามสถานการณ์ สถานการณ์ละ 40 คำ ในแต่ละ Unit รากศัพท์ Prefix-Synonym-Antonym แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย พร้อมวิธีฝึกฝนทำได้จริง คะแนน TOEIC ที่ 860-990 นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม!

สารบัญ

01 Recruitment & Interview การสรรหาพนักงานและสัมภาษณ์
02 Salary & Benefits เงินเดือนและผลประโยชน์
03 Company Events กิจกรรมบริษัท
04 Personnel บุคลากร
05 The Office สำนักงาน
06 Equipment & Repair อุปกรณ์และการซ่อมแซม
07 Documentation & Administraion การจัดทำเอกสารและการบริหาร
08 Announcement การประกาศ
09 Finance & Accounting การเงินและการบัญชี
10 Investments การลงทุน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- แถมฟรี! ไฟล์เสียง MP3 มีหลายสำเนียง เสมือนจริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492899 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 211 x 292 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Cosmos Culture Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน