0
ศัพท์สันนิษฐาน ไขศัพท์ย้อนยุคถึงปัจจุบัน เล่ม 1
ศัพท์สันนิษฐานเหล่านี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เทียบเคียงทางภาษา แม้นยังไม่ถือสรุปเด็ดขาด แต่ตราบใดยังไม่มีใครยกหลักฐานข้อมูลโต้แย้งอย่างหนักแน่น ก็ยังถือเป็นแนวทางอธิบายแก่สังคมแก่อนุชนได้
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ศัพท์สันนิษฐาน ไขศัพท์ย้อนยุคถึงปัจจุบัน เล่ม 1" เล่มนี้ ว่าด้วยการสันนิษฐานศัพท์ภาษาไทย ที่ยังพบการใช้มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่พบการอธิบายถึงศัพท์วิวัฒน์ การเคลื่อนย้ายถ่ายเทหรือหยิบยืมภาษาของชนชาติใดมาสร้างศัพท์ใหม่ หรือกลืนกลายเป็นศัพท์ภาษาไทยและศัพท์ในแต่ละท้องถิ่น โดยอิงตามหลักภาษาศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์ โดยศัพท์สันนิษฐานภายในเล่ม เป็นไปตามหลักเกณฑ์เทียบเคียงทางภาษา แม้ว่ายังไม่ถือสรุปเด็ดขาด แต่ถ้าหากยังไม่มีใครยกหลักฐานข้อมูลโต้แย้ง ก็ยังถือเป็นแนวทางอธิบายแก่สังคมแก่อนุชนได้ จึงเหมาะจะมีไว้ในสถาบันการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาได้อ่าน เพราะจัดเป็นสันนิษฐานใหม่ล่าสุด

สารบัญ

- แชมพูไทย สบู่ (จิตร ภูมิศักดิ์)
- รถ ระแทะ เกวียน
- เปลยวน! เปลญวน!
- กะต้า กะต้อ
- ผ้าผวย
- พลับพลา
- เถียงนา ข้าวงาย
- ประปา
- ประกายพรึก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749747650 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 144 x 208 x 11 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มิตรสุวัณภูมิ
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน