0
ศัพท์อังกฤษ + Tense และกริยา 3 ช่อง
คำศัพท์ที่ควรรู้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ รู้จักและใช้งาน Tense ทั้ง 12 ชนิด ศัพท์กริยา 3 ช่อง มากกว่า 1,000 คำ
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนทั่วไป โดยได้จัดคำศัพท์ไว้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ค้นหา จดจำ และนำไปใช้งานได้ง่าย รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Tense ทั้ง 12 ชนิด และกริยา 3 ช่อง ทั้งที่เป็น Regular Verbs และ Irregular Verbs อีกกว่า 1,000 คำ

สารบัญ

คำศัพท์หมวดต่าง ๆ
- ครอบครัว (Family)
- บ้านและบริเวณบ้าน (House and Around the House)
- สวนหลังบ้าน (Backyard Garden)
- ห้องรับเขก (Living Room)
- ห้องนอน (Bedroom)
ฯลฯ

- กริยา 3 ช่อง
- Irregular Verbs (กริยาอปกติ)
- Regular Verbs (กริยาปกติ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970912 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 106 x 145 x 15 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน