0
ศัพท์เกาหลีระดับต้น (PDF)
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมศัพท์เกาหลีระดับต้น 1,560 คำพร้อมตัวอย่างประโยค รวมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีน่ารู้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ TOPIK ระดับต้น ผู้ต้องการเรียนด้วยตัวเอง และต่อยอดความรู้ภาษาเกาหลี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300002072 (PDF) 305 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน