0
ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร
หนังสือเล่มนี้ได้คืน "ความเป็นการเมือง" ให้แก่ "กฎหมาย" เปลี่ยนสนามของกฎหมายที่เคยถูกทำให้เชื่อว่ามีความเป็นกลาง เป็นอิสระมีความสมเหตุสมผล ให้กลายเป็นสนามการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ผูกขาดกับนักการเมือง
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ผลงานลำดับที่ต่อจาก "รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน" เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจเชิงเปรียบเทียบ ถึงบทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศต่าง ๆ เมื่อเผชิญกับการรัฐประหารและระบอบเผด็จการ เชื่อมโยงไปถึงแนวความคิดและข้อถกเถียงเกี่ยวกับองค์กรตุลาการในระบอบการเมืองสมัยใหม่ โดยมีปรากฏการณ์ "ตุลาการภิวัตน์" กับการรัฐประหารปี 2549 และ 2557 ของประเทศไทยเป็นฉากหลังและจุดตั้งต้นในการขบคิด

    กล่าวสำหรับ "ตุลาการภิวัตน์" นั้น เป็นกระแสใหญ่ในสังคมไทยหลังจากมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการของฝ่ายตุลาการในการเพิกถอนการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 และถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งในขณะนั้น ก่อนจะเกิดการรัฐประหารตามมา แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเขียนใน "ศาลรัฐประหาร" เล่มนี้ ได้คืน "ความเป็นการเมือง" ให้แก่ "กฎหมาย" เปลี่ยนสนามของกฎหมายที่เคยถูกทำให้เชื่อว่ามีความเป็นกลาง เป็นอิสระมีความสมเหตุสมผล เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แบบภาววิสัย ให้กลายเป็นสนามการต่อสู้ทางการเมือง ที่ไม่อนุญาตให้ผูกขาดอยู่แต่ในมือของนักกฎหมาย และ "คนใส่ชุดครุยบนบัลลังก์" อีกต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ศาลกับระบอบรัฐประหาร
บทที่ 2 เมื่อศาลเผชิญหน้ากับรัฐประหาร
บทที่ 3 ศาลไทยกับรัฐประหาร
บทที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐประหาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667591 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน