0
ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา
ประมวลโครงการหลวงและมูลนิธิในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา" เล่มนี้ รวบรวมโครงการในพระราชดำริและมูลนิธิต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียงตามปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

สารบัญ

- จุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก
- กำเนิดฝนหลวง
- ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนอานันทมหิดล
- การก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย
- แปลงนาทดลองในบ้านของพ่อ
- สายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
- โครงการหลวง
- สหกรณ์การเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821456 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 172 x 221 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน