0
ศาสตร์พระราชา เรื่อง บ้านของพระราชา
ประมวลโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน
ผู้เขียน ทศมล ชนาดิศัย
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "ศาสตร์พระราชา เรื่อง บ้านของพระราชา" เล่มนี้ นำเสนอโครงการทดลองต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย เช่น ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลอง โรงงานไบโอดีเซล เป็นต้น ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

สารบัญ

- โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- โครงการส่วนพระองค์ (โครงการไม่ใช่ธุรกิจ)
- โครงการส่วนพระองค์ (โครงการกึ่งธุรกิจ)
- แผนที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- โครงการไม่ใช่ธุรกิจ : ป่าไม้สาธิต
- นาข้าวทดลอง
- การเพาะเลี้ยงปลานิล
- กังหันลมและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
- พลังงานแสงอาทิตย์
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- โรงกระดาษสา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821500 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 172 x 221 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน