0
ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา
ประมวลพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา" เล่มนี้ นำเสนอพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ทรงคิดขึ้นเพื่อประชาชนชาวไทย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สารบัญ

- พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
- พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม
- อัครศิลปินกับงานพุทธศิลป์
- พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ
- พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ : การประพันธ์
- พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ : การแปล
- พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
- พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรม
- ทรงสืบสานโบราณราชประเพณี
- เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821746 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 171 x 221 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน