0
ศาสตร์พระราชา เรื่อง แผ่นดินของพระราชา
ประมวลพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร การจัดการน้ำและดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน
ผู้เขียน ทศมล ชนาดิศัย
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "ศาสตร์พระราชา เรื่อง แผ่นดินของพระราชา" เล่มนี้ นำเสนอโครงการในพระราชดำริด้านการเกษตร การจัดการดิน การจัดการน้ำ การจัดการป่า และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

สารบัญ

- ปราชญ์แห่งดิน การสร้างดินให้มีชีวิต
- พระอัจฉริยภาพในการฟื้นฟูและอนุรักษ์บำรุงดินเพื่อการเกษตร
- การแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ
- ดินทราย : ต้องเพิ่มกันใช้ให้ดิน
- ดินเป็นหิน กรวด และแห้งแล้ง : ต้องยึดดินและช่วยให้ขึ้น
- ดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง : ต้องสร้างของดีช้อนบนของเลว
- ดินถูกชะล้าง : ช่วยเหลือด้วยกำแพงที่มีชีวิต
- หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์
- ดินเค็ม : ต้องล้างความเค็ม
- ดินเปรี้ยวหรือดินพรุ : ทำดินให้โกรธ โดยแกล้งดิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821425 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 172 x 221 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน