0
ลด 10%
ศาสตร์และศิลปในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน
ราคาพิเศษ63.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

     วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ฉบับพิเศษเล่มนี้ อธิบายเรื่องการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยสำนวนที่อ่านแล้วทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งรวบรวมเรื่องน่ารู้ในการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจากคำถามที่ผู้อ่านส่งเข้ามา และจากประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายของผู้เขียนเอง ซึ่งโดยอาชีพปัจจุบันต้องรับผิดชอบในการดูแลเครือข่ายขนาดใหญ่มานานกว่า 10 ปี ( เซอร์ฟเวอร์มากกว่า 100 เครื่อง และเครื่องลูกข่ายมากกว่า 7,000 เครื่อง ) ทำให้มีประสบการณ์อย่างมากในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน
     รายละเอียดในแต่ละบทความจะเกิดจากปัญหาจริงในการทำงานของท่านผู้อ่าน และการพูดคุยสอบถามกับบรรดาเซียนคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีหลายเทคนิคที่ผมเองยังไม่เคยเห็นในเอกสารใดมาก่อนเลย ก็นับว่าเป็น “ศาสตร์และศิลป์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นเซียนได้เลยทีเดียว

สารบัญ

Part I Basic Network
ประกอบไปด้วย 5 บท ตังแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ดังนี้
บทที่ 1 อุปกรณ์แต่ละตัวในวงแลนทำหน้าที่อะไรบ้าง
     อธิบายว่าอุปกรณ์แต่ละตัว เช่น ฮับ สวิทซ์ การ์ดแลน เราเตอร์ ฯลฯ แต่ละตัวมีใว้ทำหน้าที่อะไร เมื่อไรจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง พร้อมความคิดเห็นของบรรดาเซียนคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
บทที่ 2 ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ให้เป็นวงแลนต้องทำอย่างไร
     พูดถึงความต้องการพื้นฐานการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้เป็นวงแลน, อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกันเป็นวงแลน, เชื่อมต่อเป็นวงแลนแล้วจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง และการทดสอบระบบเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
บทที่ 3 ทำอย่างไรให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันได้
     พูดถึงวิธีการแชร์เครื่องพิมพ์ด้วยระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ด้วยวิธีการต่างๆ วิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย วิธีการติดตั้งรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องพิมพ์ และวิธีการอื่นๆ ที่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้
บทที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีฮาร์ดดิสก์ใหญ่มาก อยากจะแบ่งให้เครื่องอื่นใช้ด้วยต้องทำอย่างไร
พูดถึงวิธีการแชร์ไฟล์ด้วยไมโครซอฟต์เน็ตเวอร์ก การกำหนดรหัสผ่านในการแชร์ไฟล์ และวิธีการรักษาความปลอดภัยในการแชร์ไฟล์
บทที่ 5 ประหยัดค่าต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวต่ออินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไร
     พูดถึงวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพื้นฐานแบบต่างๆ การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ และระบบเครือข่ายของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

Part II Advance Network
     ประกอบไปด้วย 5 บท บทที่ 6-10 รายละเอียดแต่ละบทมีดังนี้
บทที่ 6 เชื่อมต่อวงแลนสองวงเข้าหากันต้องทำอย่างไร
     พูดถึงทฤษฎีของระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อเมื่อต้องเชื่อมโยงวงแลนเข้าหากัน อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน ราคาและงบประมาณในการเชื่อมต่อวงแลนสองวงเข้าหากัน ปัญหาที่พบบ่อยในการเชื่อมต่อวงแลนสองวง
บทที่ 7 ต้องการและการแชร์เครื่องพิมพ์และไฟล์ข้ามวงแลนจากบริษัทลูกไปยังบริษัทแม่ต้องทำอย่างไร
     พูดถึงเส้นทางในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย เทคนิคในการการพิมพ์งานและแชร์ไฟล์ข้ามเครือข่าย และตัวอย่างการแชร์ไฟล์ได้
บทที่ 8 ทำเครื่องพีซีธรรมดาให้กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
     พูดถึงวิธีการติดตั้งเครื่องพีซีธรรมดาให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้โปรแกรม Personal Web Server ที่มีอยู่แล้วในแผ่นซีดีรอมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เพื่อให้สามารถทำระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นภายในองค์กรได้
บทที่ 9 สำนักงานใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วทำอย่างไรให้สาขาย่อยใช้งานด้วยได้โดยไม่ต้องหมุนโมเด็มอีก
     พูดถึงวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสำนักงานใหญ่ การทำงานของระบบพร็อกซี การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสำนักงานใหญ่ด้วยเทคนิค พร็อกซี การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสำนักงานใหญ่ด้วยเทคนิค NAT และเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง
บทที่10 สารพันปัญหาระบบเครือข่าย
     ตอบปัญหาท่านผู้อ่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770085701413 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน