0
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทักษะในระเบียบวิธีและความรู้ด้านทฤษฎี เป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการวิจัย ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะทำให้การวิจัยหย่อนคุณภาพ...
ผู้เขียน ชาย โพธิสิตา
หนังสือ565.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมมิติสำคัญๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมด นับตั้งแต่เรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎีที่รองรับวิธีการวิจัยแบบนี้ ไปจนถึงการออกแบบวิจัย แนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยรวมแล้วในตำราเล่มนี้มีทั้งส่วนที่เป็นศาสตร์ และส่วนที่เป็นศิลป์ ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ายเล่มยังมีดัชนีให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 โหมโรง
บทที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ : ลักษณะเด่น และการนำไปใช้
บทที่ 3 กระบวนทัศน์และทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 4 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 5 การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนา และการศึกษาเฉพาะกรณี
บทที่ 6 การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล และการวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา
บทที่ 7 การวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม
บทที่ 8 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
บทที่ 9 การสังเกตในการวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740324508 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 164 x 232 x 29 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน