0
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้เขียน ชาย โพธิสิตา
หนังสือ565.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมมิติสำคัญ ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมด นับตั้งแต่เรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎีที่รองรับวิธีการวิจัยแบบนี้ ไปจนถึงการออกแบบการวิจัย แนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่าง ๆ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยรวมแล้ว ในตำรานี้มีทั้งส่วนที่เป็นศาสตร์ และส่วนที่เป็นศิลป์ ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ประสงค์จะเป็นนักวิจัยที่ดีควรรู้

                                                 (บางส่วนจากปกหลัง)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ทฤษฎีและการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 2 ความหลากหลายของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749931947 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 163 x 240 x 28 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน