0
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา
การนำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์สื่อมวลชนในแง่มุมใหม่ๆ คือ การนำเอามิติด้านวัฒนธรรมมาใช้เป็นมุมมองในการศึกษาและเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ของสื่อมวลชน
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์สื่อมวลชนในแง่มุมใหม่ๆ คือ การนำเอามิติด้านวัฒนธรรมมาใช้เป็นมุมมองในการศึกษาและเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นพัฒนาการก้าวใหม่ล่าสุดของโลกวิชาการตะวันตก และน่าจะเป็นแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความสนใจของสังคมไทย เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่เขียนถึงการศึกษาสื่อมวลชนด้วยแนวทางวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) ดังนั้น ผู้เขียนจึงใช้ความหมายของคำว่า “วัฒนธรรมศึกษา” ในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุด โดยผนวกรวมเอาการศึกษาสื่อมวลชนจากทุกแนวทาง (Approaches)

สารบัญ

ตอนที่ 1 : นิยาม/พัฒนาการ/ภาพรวม
- การสำรวจความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
- ภาพรวมของสำนักคิดด้านวัฒนธรรมศึกษาของสื่อ

ตอนที่ 2 : สำนักคิดต่างๆ
- สำนักของหน้าที่นิยม
- การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
- สำนักจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม
ฯลฯ

ตอนที่ 3 : สื่อกับสถาบันวัฒนธรรมอื่นๆ
- สื่อภับสถาบันครอบครัว
- สื่อกับสถาบันการศาสนา
- สื่อกับสถาบันการศึกษา
ฯลฯ

ตอนที่ 4 : ตัวอย่างประเด็นศึกษา
- เพศสภาวะกับสื่อมวลชน
- วัฒนธรรมย่อยกับสื่อมวลชน
- เวลา/พื้นที่กับสื่อมวลชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163619808 (ปกอ่อน) 624 หน้า
ขนาด: 160 x 236 x 33 มม.
น้ำหนัก: 910 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน