0
ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ มีเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์สื่อมวลชนในแง่มุมใหม่ ๆ คือ การนำเอามิติด้านวัฒนธรรมมาใช้เป็นมุมมองในการศึกษาและเป็นเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นพัฒนาการก้าวใหม่ล่าสุดของโลกวิชาการตะวันตก และน่าจะเป็นแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความสนใจของสังคมไทย

สารบัญ

ตอนที่ 1 นิยาม/พัฒนาการ/ภาพรวม
ตอนที่ 2 สำนึกคิดต่างๆ
ตอนที่ 3 สื่อกับสถาบันวัฒนธรรมอื่นๆ
ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749499580 (ปกอ่อน) 647 หน้า
ขนาด: 160 x 235 x 39 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน