0
ศาสตร์ ศิลป์ จิตวิญญาณ วิหารล้านนา
นำเสนอรายละเอียดลักษณะและรูปแบบ รวมทั้งงานประดับตกแต่งของ "วิหาร" ในศิลปะล้านนา ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน อันแสดงถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมนี้
หนังสือ693.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศาสตร์ ศิลป์ จิตวิญญาณ วิหารล้านนา" เล่มนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดลักษณะและรูปแบบ รวมทั้งงานประดับตกแต่งของ "วิหาร" ในศิลปะล้านนา ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน อันแสดงถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมนี้ ที่สะท้อนการสั่งสมภูมิปัญญา ความเชื่อ และความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวล้านนานับแต่อดีตจวบจบปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 ล้านนาและบริบทประวัติศาสตร์
บทที่ 2 แผนผัง ศรัทธา และงานพุทธศิลป์ล้านนา
บทที่ 3 วิหารล้านนา : รูปแบบ ความหมาย
บทที่ 4 วิหารล้านนาที่มีอายุก่อน พ.ศ.2400 : ประวัติและลักษณะสถาปัตยกรรม
บทที่ 5 วิเคราะห์ลักษณะของวิหารล้านนา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24
บทที่ 6 วิหารล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 25 : ประวัติและลักษณะสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 สัญลักษณ์ในงานประดับตกแต่งวิหารล้านนา
- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164650503 (ปกอ่อน) 608 หน้า
ขนาด: 165 x 241 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1020 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน