0
ศาสตร์ สอน สื่อ สุข
รวมบทความวิชาการ ด้านหลักสูตรการสอน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ไดรวบรวมบทความที่ว่าด้วย "ศาสตร์" ที่พูดถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พูดถึง การปฏิบัติรูป+ปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พูดถึงการพัฒนาการปฐมวัย และการประถมศึกษา ว่าด้วย "สอน" ที่แตกต่างกัน ทั้งภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และมรณศึกษา ว่าด้วย "สื่อ" ที่ได้จากการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9 ทั้งหมดทั้งมวล ก็เพื่อทำให้เกิดความสุขของนักเรียน และผู้สอน แล้วเราก็มีบทความที่เป็นตัวอย่าง "สุข" ที่ได้จากศิลปะเพื่อสร้างสุขภาวะของครู

สารบัญ

ศาสตร์
- การปฏิรูป & การปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
- การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่
- การประถมศึกษาภิวัฒน์ มโนทัศน์ที่เปลี่ยนไปสำหรับครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ฯลฯ

สอน
- กระบวนทัศน์ใหม่ของการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย การเรียนรู้แบบดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
- การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรมในบริบทของชุมชน
- มรณศึกษา มิติหนึ่งทางสุขศึกษา

สื่อ
- 70 ปี หนังสือเรียนภาษาไทย สื่อการเรียนรู้เพื่อการอ่านและเขียน

- สุข
- ศิลปะเพื่อการสร้างสุขภาวะครู

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339823 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน