0
ศาสนศึกษา
หนังสือเล่มนี้ได้ยกหัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องศาสนาขึ้นมาอธิบายว่าด้วยเรื่องทำไมต้องเรียนวิชาศาสนา เป้าหมายของศาสนา ทำไมศาสนาจึงมีอยู่คู่กับสังคมของมนุษย์
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ศาสนศึกษา" เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาวิชาศาสนาศึกษา หรือวิชาศาสนาเปรียบเทียบ หรือผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องศาสนามากยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มได้ยกหัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องศาสนาขึ้นมาอธิบาย ว่าด้วยเรื่องทำไมต้องเรียนวิชาศาสนา เป้าหมายของศาสนา ทำไมศาสนาจึงมีอยู่คู่กับสังคมของมนุษย์ อะไรเป็นมูลเหตุก่อให้เกิดศาสนา คำว่า ศาสนา ลัทธิ ปรัชญา มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความหมายของศาสนา
บทที่ 3 ศาสนาที่ตายแล้วและศาสนาที่มีชีวิตอยู่
บทที่ 4 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
บทที่ 5 ศาสนาพุทธ
บทที่ 6 ศาสนาคริสต์
บทที่ 7 ศาสนาอิสลาม
บทที่ 8 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382915 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน