0
ศาสนากับความรุนแรง
มีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ การสงคราม ความรุนแรง และการออกบวช ที่ลึกซึ้งและยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนนักในประวัติศาสตร์อินเดีย ความสัมพันธ์นี้มีรากฐานยาวนานมาตั้งแต่ในกระบวนทัศน์แบบอินเดียโบราณฯ
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ การสงคราม ความรุนแรง และการออกบวช ที่ลึกซึ้งและยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนนักในประวัติศาสตร์อินเดีย ความสัมพันธ์นี้ มีรากฐานยาวนานมาตั้งแต่ในกระบวนทัศน์แบบอินเดียโบราณ ซึ่งสร้างพันธะผูกพันภายในจิตวิญญาณระหว่างนักบวชกับวรรณะกษัตริย์ ผู้เป็นเจ้าแห่งการบูชายัญที่รุนแรงกันทั้งสองฝ่าย...

    "นักบวช-นักรบ" เป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการบำเพ็ญพรตกับการใช้ความรุนแรงเป็นกลุ่มในพื้นที่สาธารณะ ในรูปของสงครามเป็นระบบการนำ "ตรีศูล" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิถีนักรบของศาสนาฮินดูกลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากเส้นแบ่งที่จางลงระหว่างบทบาทของกษัตริย์กับนักบวชในประวัติศาสตร์อินเดีย ในขณะที่พิธีบูชายัญของราชสำนักเป็นการแสดงแก่สาธารณ์ มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระเบียบ ความรุ่งเรือง และกลุ่มอำนาจในระดับจักรวาลและศักดิ์สิทธิ์

สารบัญ

บทนำของบรรณาธิการ ปรีดี หงษ์สต้น และ อัมพร หมาดเด็น
- บทที่ 1 ศีลธรรมแห่งการปฏิเสธ โดย อรชุน อัปปาดูรัย แปลโดย ทศพล ศรีพุ่ม

ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์/ศาสนา/ความรุนแรง : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- บทที่ 2 ศาสนากับการเมืองในพม่า: ว่าด้วยการทำให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, ค.ศ. 1948-1962 โดย ลลิตา หาญวงษ์
- บทที่ 3 บทบาทของอุดมการณ์ "พุทธศาสนา-ชาตินิยมสุดโต่ง" กับ ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธยะไข่กับชาวมุสลิมโรฮิงญา โดย เอนกชัย เรืองรัตนากร
- บทที่ 4 จากพหุนิยมอาณานิคมสู่พหุวัฒนธรรมนิยมหลังอาณานิคม: บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยชาติพันธุ์และความเป็นพลเมืองในมาเลเซีย โดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
- บทที่ 5 อินโดนีเซีย รัฐอิสลาม และอูลามาอาเจะห์: กรณีกฎหมายอิสลามในอาเจะห์ ค.ศ.1945-1962 โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ส่วนที่ 2 ประวัติศาสตร์/ศาสนา/ความรุนแรง : เอเชียใต้
- บทที่ 6 ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธี โดย ศิวัช ศรีโภคางกุล
- บทที่ 7 ข้อสังเกตเบื้องต้นต่อการเมืองพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา: จากพุทธชยันตีสู่องค์กรพุทธพลเสนา โดย ปรีดี หงษ์สต้น

ส่วนที่ 3 ประวัติศาสตร์/ศาสนา/ความรุนแรง : บ้าน
- บทที่ 8 รัฐฆราวาสและความรุนแรงในรัฐพุทธ: กรณีของไทยและเมียนมา โดย เฮเลน เจมส์ แปลโดย ลลิตา หาญวงศ์
- บทที่ 9 มโนทัศน์ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลงในชายแดนใต้ โดย อัมพร หมาดเด็น
- บทที่ 10 กระแสหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย : ข้อสังเกตเบื้องต้น โดย เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อันวาร์ กอมะ
- บทที่ 11 ข้อถกเถียงเรื่องพุทธศาสนาประจำชาติไทยในรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์และข้อสังเกต โดย ชาญณรงค์ บุญหนุน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215029 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 28 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน