0
ศาสนาคืออะไร (ปกแข็ง)
ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ในเรื่องของ "ศาสนา" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข และทำให้เข้าใจพุทธศาสนามากขึ้น ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

สารบัญ

- ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียว
- ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก
- ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ภาพโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161826918 (ปกแข็ง) 168 หน้า
ขนาด: 152 x 219 x 15 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน