0
ลด 50%
ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล : The Art of Portrait Photography
ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการถ่ายภาพบุคคลของตนเอง
หนังสือ189.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล" เผยแพร่หลักการเชิงทฤษฎีและแนวคิดการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบุคคล ที่มุ่งเน้นการนำเสนอในมุมมองศิลปะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการถ่ายภาพบุคคลของตนเอง โดยนำจินตนาการมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ร่วมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งยังมีตัวอย่าง Project เสริมไว้ให้ผู้อ่านได้ขยายขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า เป็นการนำเสนอความรู้เชิงประยุกต์ที่นำมาใช้ในการถ่ายภาพบุคคลผ่านมุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

สารบัญ

Section 01 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพบุคคล
Chapter 01 ความรู้และสาระสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายภาพบุคคล
Chapter 02 เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพบุคคล
Chapter 03 ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง รูรับแสงและความไวชัตเตอร์

Section 02 หลักการจัดองค์ประกอบและการจัดท่าทางในการถ่ายภาพบุคคล
Chapter 04 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพบุคคลขั้นพื้นฐาน
Chapter 05 การจัดท่าทางในการถ่ายบุคคล
Chapter 06 การถ่ายภาพบุคคลด้วยแสงธรรมชาติ

Section 03 ศิลปะการสร้างสรรค์ภาพบุคคล
Chapter 07 ศิลปะการสร้างสรรค์มุมมองในการถ่ายภาพบุคคล
Chapter 08 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบุคคลด้วย Impact Art Model
Chapter 09 โครงงานสร้างสรรค์ "การถ่ายภาพบุคคล"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820962 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 200 x 250 x 20 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน