0
ศิลปะการพูดที่ครองใจคน
วิธีการใช้คำพูด ที่จะทำให้เราได้เข้าไปนั่งในหัวใจของคนทุกชนชั้น
หนังสือ152.00 บาท
e-books(PDF) ?136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะการพูดที่ครองใจคน" เล่มนี้ ได้แนะนำวิธีการพูดให้ดีที่จะครองใจได้ทุกคน ด้วยเทคนิค ศิลปะ กุศโลบายในการพูดที่สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อใจในการพูดที่จะครองใจทุกครั้ง เนื้อหาในเล่มจะเป็นเครื่องมือและเป็นคู่มือที่จะทำให้คุณสามารถพูดครองใจคนในวาระ เทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ...

สารบัญ

บทที่ 1 ทำไมต้องใช้การพูดที่ครองใจ
บทที่ 2 พื้นฐานที่เป็นหัวใจในการพูด
บทที่ 3 บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยเพิ่มสีสันครองใจ
บทที่ 4 กลยุทธ์การพูดที่ใช้น้ำคำเพื่อชนะน้ำใจ
บทที่ 5 การพูดสื่อสารการต้อนรับที่ครองใจคน
บทที่ 6 เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจให้เกิดความเชื่อถือ
บทที่ 7 กุศโลบายของเสือผู้หญิงสู่หญิงไม่ควรยุ่ง
บทที่ 8 กุศโลบายของสิงห์ผู้ชายดูแนวของชายที่เชื่องช้า
บทที่ 9 เทคนิคการพูดครองใจเพื่อการอวยพรในโอกาสต่าง ๆ
บทที่ 10 ศิลปะการพูดเพื่ออวยชัยให้พรเพื่อนพ้องน้องพี่
ฯลฯ

คำนิยม
การพูด มีความสำคัญมากที่สุด อย่างที่กล่าวกันว่า ปากเป็นเอก นั่นเอง ในการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก คนเราก็ล้วนปรารถนาจะครองใจคนด้วยกันทั้งนั้น คนในที่นี้หมายถึง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าประชาชน แม้แต่คนรักของเราเอง ถ้าท่านปรารถนาจะครองใจคนให้ได้ดังจิตต์ ควรศึกษาหนังสือ "ศิลปะการพูดที่ครองใจคน" ของอาจารย์สมชาติ กิจยรรยง เล่มนี้อาจ ช่วยท่านได้เป็นอย่างดีทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164417342 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 140 x 202 x 11 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน