0
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทีมงาน (PDF)
เปิดปาก-เปิดความคิด-เปิดภารกิจของชีวิตด้วยการประดิษฐ์พลังคำพูดผู้นำสู่ความสำเร็จ
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแนวทางและวิธีการที่จะสร้างความสำเร็จในการพูด ให้ท่าน “พูดได้”และ”พูดเป็น” ซึ่งผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้ว่าคำพูดนั้นผู้พูดได้ใช้คำพูดที่ “กล่าวเต็มเสียง-เรียงลำดับ-จับประเด็น-เน้นสิ่งสำคัญ-บีบคั้นอารมณ์และสุขสมทุกเวลา

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการพูดทุกสถานการณ์สำหรับผู้นำ
บทที่ 2 พัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตผู้นาให้ดีเด่น
บทที่ 3 แนวทางการพูดในโอกาสต่าง ๆสาหรับผู้นำ
บทที่ 4 ผู้นำกับศิลปะการพูดที่ชนะน้าคากับน้าใจคน
บทที่ 5 ศิลปะการพูดกับทีมงานลักษณะต่างๆของผู้นำ
บทที่ 6 ผู้นำจะพูดอย่างไรให้ชนะใจทีมงาน
บทที่ 7 ครบเครื่องเรื่องการทักทายและแนะนาทีมงาน
บทที่ 8 พูดอย่างไรทำให้ได้อารมณ์ขัน
บทที่ 9 เทคนิคการพูดสำหรับผู้นาที่ครองใจคน
บทที่ 10 เทคนิคการพูดของผู้นำกับสนทนานำพามิตรภาพ
บทที่ 11 แนวทางจะพูดอย่างไรในเมื่อผู้อื่นไม่เห็นด้วย
บทที่ 12 จะพูดจาอย่างไรให้เข้าหูผู้ฟังให้ฟังสบายหู
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165880190 (PDF) 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน