0
ศิลปะการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในโลกยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่า "โลกยุคดิจิทัล" ผู้คนติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ต่างต้องดำเนินชีวิตเพื่อให้ตามทันกระแสสังคมที่ก้าวล้ำ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในโลกยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่า "โลกยุคดิจิทัล" ผู้คนติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ต่างต้องดำเนินชีวิตเพื่อให้ตามทันกระแสสังคมที่ก้าวล้ำ เกิดความรีบเร่งและการแข่งขันส่งผลให้เกิดภาวะ "การไม่ฟังกัน" ไม่ยอมกัน นำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง หากเพียงเราหันกลับมาฟังกันและกัน เรียนรู้ศิลปะการฟังให้มากขึ้น ฝึกฝน พัฒนาการฟังอย่างมีวิจารณญาณและการฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจที่มีมิตรไมตรีต่อกัน เพียงเท่านี้ความขัดแย้งของคนในสังคมก็อาจเบาบางลงได้

สารบัญ

บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของการฟัง
บทที่ 2 คุณลักษณะของผู้ฟังที่ดี
บทที่ 3 อุปสรรคที่ทำให้การฟังไม่สัมฤทธิผล
บทที่ 4 บันได 10 ขั้นสู่การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 จิตวิทยากับการฟัง
บทที่ 6 พระพุทธศาสนากับการฟัง
บทที่ 7 อวัจนภาษาเพื่อพัฒนาการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 8 การฟังอย่างลึกซึ้ง
บทที่ 9 สุนทรียสนทนา : ศิลปะการสื่อสารเพื่อพัฒนาชีวิต
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้หลักการฟังในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339434 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน