0
ศิลปะการเขียนสัตว์หิมพานต์
สืบสานและต่อยอดศิลปะไทย หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จะบอกรากเหง้าของชาติพันธุ์
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ศิลปะการเขียนสัตว์หิมพานต์" เป็นกระบวนการความรู้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจเขียนต่อจากเล่ม "ศิลปะการวาด พระ นาง ยักษ์ ลิง" และ "พื้นฐานการเขียนลายไทย" เพราะต้องการให้เยาวชนไทย ได้ศึกษาศิลปะของบรรพบุรุษในวิธีที่ข้าพเจ้าเข้าใจ พยายามอย่างยิ่งที่จะปรับให้เข้าใจง่าย แค่เพียงไม่ละความเพียร ท่านก็จะเข้าถึงและเข้าใจ เมื่อใดที่เข้าใจและเข้าถึง ท่านผู้อ่านก็จะสามารถปรับเอาความรู้ในหนังสือไปใช้ได้ตามความต้องการแน่นอน!

สารบัญ

- ไหว้ครู
- ก่อนเข้าชั้นเรียน
- ประวัติสัตว์หิมพานต์ในงานช่างไทย
- สัตว์หิมพานต์ไทย
- สัตว์หิมพานต์ไทยจากสมุดภาพสัตว์หิมพานต์รัชกาลที่ 3
- สัตว์หิมพานต์ตามความเชื่อเดิมและแบบที่คิดขึ้นใหม่
- สัตว์พิสดารจากปกรณัมตะวันตก

คำนิยม
คุณวิภาวีสร้างงานขึ้นโดยใช้ความรู้งานศิลปกรรมแบบตะวันตกมาผสมผสานกับงานศิลปกรรมของไทย คือโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งจินตนาการเนรมิตผลงานออกมาอย่างมีความประสานกลมกลืนกัน เกิดความงามเป็นเอกภาพทั้งความเป็นจริงกับจินตนาการในลักษณะเฉพาะตน และตั้งใจเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่านี้ออกสู่สายตาอนุชน นักเรียน นักศึกษา และมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ถึงคุณค่างานศิลปกรรมของไทย ซึ่งสามารถพัฒนาออกไปได้อย่างมากมายโดยไม่มีขีดจํากัดของการสร้างสรรค์งานศิลปะ อันเป็นอาหารใจของมวลมนุษย์อาจารย์ชิน ประสงค์- ประติมากรเอก ผู้ปั้นประติมากรรมคุณทองแดง
วิภาวี เคยนำเสนอหนังสือตำราไทยและศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง มาแล้วด้วยความหมั่นเพียรในการเขียนลายอันเป็นอัตลักษณ์ในศิลปไทยอันมากคุณค่าต่อผู้ชม ผู้เสพ และผู้นำเอาไปฝึกหัดเพื่อการสืบทอดกระบวนการลายไทยและภาพไทยให้ดำรงต่อไปได้ในอนาคต อันเป็นการช่วยกันส่งเสริมและสืบทอดเอกลักษณ์ของชาติให้มีความั่นคงสืบไป บัดนี้วิภาวีได้นำเสนอจะเรียกว่า "สมุดภาพหิมพานต์" ด้วยความหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหาหะในการเรียนรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลายเส้นที่น่ายกย่องว่าเป็นลายครูหรือภาพสัตว์หิมพานต์ชั้นครูผ่อง เซ่งกิ่ง- หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165146159 (ปกอ่อน) 202 หน้า
ขนาด: 212 x 292 x 12 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน