0
ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง
เป็นหนังสือที่รวมความรู้ทางด้านการเขียนภาพบุคคล ไม่ว่ารูปคนหรือมนุษย์ ด้วยวิธีการที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นวิธีเทียบเคียงกับการวาดภาพคนแบบตะวันตก
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง" เป็นหนังสือที่รวมความรู้ทางด้านการเขียนภาพบุคคล ไม่ว่ารูปคนหรืออมุนษย์ ด้วยวิธีการที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นวิธีเทียบเคียงกับการวาดภาพคนแบบตะวันตกและประมวลจาการคัดลอกภาพจิตรกรรมโบราณ บอกวิธีร่างภาพ ออกแบบท่าทางซึ่งจะทำให้ท่านผู้สนใจเรียนรู้ สามารถต่อยอดไปสู่การทำงานจิตรกรรมของตนเองได้ หนังสือเล่มนี้ยังมีสรุปความรู้ด้านองค์ประกอบสิ่งสำคัญมักไม่มีใครกล่าวถึง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสมบูรณ์แบบจึงเป็นหนังสือที่ท่านผู้สนใจศิลปะไม่ควรพลาด

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
บทที่ 2 การเขียนหน้าคน
บทที่ 3 สัดส่วนรูปคนในจิตรกรรมไทย
บทที่ 4 มือ เเละเท้า
บทที่ 5 การวางโครงท่าทาง
บทที่ 6 ตัวอย่างภาพคัดลอกจากจิตรกรรมฝาผนัง ภาคผนวก ตัวกาก งานวาดเส้นภาพคนสร้างสรรค์ใหม่
บทที่ 7 การเขียนอมนุษย์ ยักษ์และลิง
บทที่ 8 โครงร่างยักษ์ ลิง
บทที่ 9 การเขียนมือเท้า ยักษ์ ลิง
บทที่ 10 องค์ประกอบของเส้น
ฯลฯ

คำนิยม
คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับความสนใจจากเหล่าช่างเขียน เเละประชาชนที่รักในเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเเสดงความยินดีในความรู้ความสามารถของวิภาวี ที่มีความวิริยะอุตสาหะ จนทำหนังสือเล่มนี้มาสู่การจัดพิมพ์เผยเเพร่ได้อย่างสมบูรณ์ผ่อง เซ่งกิ่ง- หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165144834 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน