0
ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง
สืบสานและต่อยอดศิลปะไทย หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จะบอกรากเหง้าของชาติพันธ์ุ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง" เป็นหนังสือที่รวมความรู้ทางด้านการเขียนภาพบุคคล ไม่ว่ารูป "คน" หรือ "อมุนษย์" ด้วยวิธีการที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นวิธีเทียบเคียงกับการวาดภาพคนแบบตะวันตกและประมวลจาการคัดลอกภาพจิตรกรรมโบราณ บอกวิธีร่างภาพ ออกแบบท่าทางซึ่งจะทำให้ท่านผู้สนใจเรียนรู้ สามารถต่อยอดไปสู่การทำงานจิตรกรรมของตนเองได้ เนื้อหาในเล่มยังมีสรุปความรู้ด้านองค์ประกอบสิ่งสำคัญที่มักไม่มีใครกล่าวถึง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสมบูรณ์แบบ จึงเป็นหนังสือที่ท่านผู้สนใจศิลปะไม่ควรพลาด

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
บทที่ 2 การเขียนหน้าคน
บทที่ 3 สัดส่วนรูปคนในจิตกรรมไทย
บทที่ 4 มือและเท้า
บทที่ 5 การวางโครงท่าทาง
บทที่ 6 ตัวอย่างภาพคัดลอกจากจิตรกรรมฝาผนัง ภาคผนวก ตัวกาก งานวาดเส้นภาพคนสร้างสรรค์ใหม่
บทที่ 7 การเขียนอมนุษย์ ยักษ์และลิง
บทที่ 8 โครงร่างยักษ์ ลิง
บทที่ 9 การเขียนมือเท้า ยักษ์ ลิง
บทที่ 10 องค์ประกอบของเส้น
บทที่ 11 องค์ประกอบในพื้นที่จำกัด
บทที่ 12 องค์ประกอบในพื้นที่ไม่จำกัด

คำนิยม
ณ บัดนี้ วิภาวี กำลังนำเสนอวิธีการวาดคน ก็คือการวาดในหมวดภาพไทยนั่นเอง ความพิเศษของการนำเสนอ การวาดภาพในหมวด "นารี หรือ ภาพคน" ของเธอนั้น ต่างออกไปจาการนำเสนอตำราวาดลายไทย ภาพไทยในแบบต่าง ๆ ที่ผ่านมาอย่างน่าสนใจตรงเธอกำลังนำเสนอ ภาพไทยที่สามารถเข้าสัดส่วนอันเป็นลักษณะความเป็นสากล เมื่อเธอใช้เกณฑ์ของสัดส่วนมนุษย์ตามหลักวิชากสยวิภาค (ANATOMY)ผ่อง เซ่งกิ่ง- หัวหน้าชุมชนบ้านช่างสถาบันอาศรมศิลป์มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165146197 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 206 x 286 x 14 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน