0
ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)
การแทงหยวกเป็นงานประณีตศิลป์และการช่างไทยที่เกิดจากความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ของช่างไทยในการนำต้นกล้วย ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่คนไทยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพมาช้านาน
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะการแทงหยวก ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์และการช่างไทยที่เกิดจากความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ของช่างไทยในการนำต้นกล้วย ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่คนไทยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพมาช้านาน นำมาสร้างสรรค์ในงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำส่วนของหยวกกล้วยที่เรียกว่า "กาบกล้วย" มาฉลุ สลัก ให้เกิดเป็นลวดลายได้อย่างมหัศจรรย์ นับว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในอดีตที่ได้สืบทอดต่อกันมายาวนาน

สารบัญ

บทที่ 1 การแทงหยวก
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมา ความหมายและความสำคัญของการแทงหยวก
บทที่ 3 เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการแทงหยวก
บทที่ 4 ขั้นตอนการแทงหยวก
บทที่ 5 การตกแต่งลวดลายบนหยวกกล้วยและการประกอบเป็นลายชุด
บทที่ 6 การประกอบเป็นลายชุดของการแทงหยวก
บทที่ 7 การแทงหยวกกับการนำไปประยุกต์ใช้

- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281738 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 210 x 284 x 8 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน