0
ศิลปะจีนสมัยใหม่
คตินิยมเกี่ยวกับศิลปะจีนที่ยังมั่นคงอยู่ในสังคมจีนปัจจุบัน
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเข้าใจสุนทรียศาสตร์ในจิตรกรรมจีนนั้น ประเมินคุณค่าได้จาก “พลัง” ของปลายพู่! กันที่ศิลปิน ตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันได้บรรจงจรดลงบนกระดาษ อารมณ์ที่ปรากฏอยู่ใน “รอยพู่กัน” รวมทั้งความงามใน “คราบหมึก” และ “หยดสี” ที่ทิ้งหลงเหลือไว้ มีความลุ่มลึกเกินกว่าที่จะใช้เพียงความเข้าใจโดยผิวเผิน หากแต่การเข้าใจในจิตรกรรมจีนได้นั้น ไม่เพียงใช้ตาที่มองเห็น หากแต่ต้องเข้าใจได้ด้วยสัมผัสที่มาจากจิตใจของผู้ที่ชื่นชมในงานจิตรกรรมเปรียบได้กับการฟังดนตรีอันไพเราะที่ไม่ใช่เป็นเพียงการฟังเพื่อ “จับใจความ” หรือ “แปลความหมาย” แต่เป็นการฟังเพื่อดื่มด่ำในความไพเราะจาก “ท่วงทำนอง” ที่ไม่ว่าใครก็สามารถสัมผัสและรับรู้ถึงได้ ทว่า ทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนอยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง วงการจิตกรรมจีนอันกวางใหญ่และผ่านห้วงเวลามาอย่างยาวนานจนถึงศตวรรษใหม่ในปัจจุบัน จึงถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และครั้งนี้เป็นเสมือนดั่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้ศิลปะจีนสมัยใหม่ ก้าวผ่านเสี้ยวของกาลเวลา กลายมาเป็นคลื่นศิลปะจากโลกตะวันออกที่โหมพัดกระหน่ำโลกตะวันตกอยู่ทุกวันนี้...(จากปก)

สารบัญ

ตอนที่ 1 ศิลปะสมัยสาธารณรัฐจีน (Republic of China Art) 1911-1949
ตอนที่ 2 ศิลปะสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China Art) 1949-ปัจจุบัน
- ศิลปะจีนสมัยแรกสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949-1965)
- ศิลปะจีนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976)
- ศิลปะจีนสมัยใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1977-2000)
- ศิลปะจีนร่วมสมัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 2001- ปัจจุบัน)
ภาคผนวก
- ประมวลเหตุการณ์สำคัญ สมัยสาธารณรัฐจีนโดยสังเขป (ค.ศ. 1911-1949)
- ประมวลเหตุการณ์สำคัญ สมัยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสังเขป (ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน)
ตารางเทียบเคียงรายนามศิลปินจีน

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740324317 (ปกอ่อน) 322 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน