0
ศิลปะจีน
ปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบรรยายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เนื้อหาสาระเปี่ยมด้วยคุณค่า ครอบคลุมศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ครบถ้วน
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะจีน" เล่มนี้ เป็นปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงบรรยายไว้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ แม้เวลาที่ทรงบรรยายจะไม่นานนัก แต่เนื้อหาสาระนั้นเปี่ยมด้วยคุณค่า ครอบคลุมศิลปะจีนแขนงต่างๆ ครบถ้วน ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ อีกทั้งยังได้ทรงฉายภาพงานศิลปะประเภทต่างๆ ที่คัดสรรแล้วอีกประมาณ 130 ภาพประกอบการบรรยาย อันทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ซาบซึ้ง

    ปาฐกถาที่ทรงแสดงในครั้งนั้น มิใช่คำบรรยายของผู้ที่ศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำรับตำราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชมมามากอย่างหนึ่งอย่างใด หากแต่เป็นคำบรรยายของผู้ที่ทั้งได้ศึกษา ได้เห็น และมีประสบการณ์ความเข้าใจศิลปะจีนอย่างแจ่มชัดพร้อมข้อมูล

สารบัญ

- ศิลปะจีน
- จิตรกรรม
- การเขียนตัวอักษรจีน
- ประติมากรรม
- เครื่องกระเบื้อง เครื่องหยก
- สถาปัตยกรรม
- สวนจีนและเครื่องเรือน
- ดนตรี
- นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
- วรรณคดี
- ศิลปะพื้นบ้าน
- การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะจีน
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- บรรณานุกรมภาพประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ได้รับสาระความรู้ทางศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์อย่างครบถ้วน
- อ่านง่าย พิมพ์ 4 สี มีภาพศิลปะแขนงต่าง ๆ ของจีนเป็นภาพประกอบทั้งเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160440238 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน