0
ศิลปะจีน
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปาฐกถาเรื่อง ศิลปะจีน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2548 มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ แม้เวลาที่ทรงบรรยายจะไม่นานนัก แต่เนื้อหาสาระนั้นเปี่ยมด้วยคุณค่า ครอบคลุมศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ครบถ้วน ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ อีกทั้งยังได้ทรงฉายภาพ งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่คัดสรรแล้วอีกประมาณ 130 ภาพ ประกอบการบรรยาย อันทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ซาบซึ้ง...

    ปาฐกถาที่ทรงแสดงในครั้งนั้น มิใช่คำบรรยายของผู้ที่ศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำรับตำราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชมมามากอย่างหนึ่งอย่างใด หากแต่เป็นคำบรรยายของผู้ที่ทั้งได้ศึกษา ได้เห็น และมีประสบการณ์ความเข้าใจศิลปะจีนอย่างแจ่มชัดพร้อมข้อมูล

                                                                                                (จากปกหลัง)

สารบัญ

- ศิลปะจีน
- จิตรกรรม
- การเขียนตัวอักษรจีน
- ประติมากรรม
- เครื่องกระเบื้อง เครื่องหยก
- สถาปัตยกรรม
- สวนจีนและเครื่องเรือน
- ดนตรี
- นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
- วรรณคดี
- ศิลปะพื้นบ้าน
- การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะจีน
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- บรรณานุกรมภาพประกอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748327228 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน