0
ศิลปะทิเบต : Tibetan Art
ท่ามกลางเวิ้งฟ้าแห่งหิมาลัย ท่ามกลางสายลมแห่งขุนเขา บนดินแดนหลังคาโลกอันเป็นที่ตั้งของ "ทิเบต" แผ่นดินธรรมอันเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมาอย่างยาวนานนับพันปี
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ท่ามกลางเวิ้งฟ้าแห่งหิมาลัย ท่ามกลางสายลมแห่งขุนเขา บนดินแดนหลังคาโลก อันเป็นที่ตั้งของ "ทิเบต" แผ่นดินธรรมอันเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมาอย่างยาวนานนับพันปี ยังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายให้เรียนรู้ ความเข้าใจต่อ "ศิลปะทิเบต" จึงนับเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศานาของชาวทิเบตทั้งมวล

    หนังสือ "ศิลปะทิเบต" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล" ซึ่งได้ใช้กระบวนการเขียนทางวิชาการผ่านเนื้อหาทางการถ่ายทอดผลงานศิลปะและมุมมองของความงามเชิงศิลป์ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยเรียงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ศิลปะทิเบตและประวัติศาสตร์วัชรยานศิลป์ในทุกด้าน ตั้งแต่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมทังกา และสัญลักษณ์ศิลป์ของทิเบต ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือว่าด้วยศิลปะทิเบตที่มีความละเอียดและสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีการเรียบเรียงมา

สารบัญ

- ทิเบตสมัยก่อนประวัติศาสตร์
- ทิเบตสมัยประวัติศาสตร์
- อาณาจักรชางชุง
- อาณาจักรทูโบ
- จักรวรรดิทิเบต
- สมัยอาณาจักรกูเก
- สมัยศาสนจักรและดาไลลามะ
- พุทธศิลป์ทิเบต ประติมากรรม จิตรกรรมทังกา และมันดาลา
- สัญลักษณ์ศิลป์ทิเบต

คำนิยม
เนื่องจากหนังสือ "ศิลปะทิเบต" ที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล ได้อรรถาธิบายอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ทั้งงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งเท่ากับวงการศิลปะของไทยได้ตำราเล่มใหม่ที่สามารถให้ความกระจ่างในเรื่องของความศรัทธานั้นมีอำนาจอันลึกล้ำเหนือเหตุผล อีกทั้งมหาชนชาวไทยก็ได้หนังสือที่แตกต่างไปจากที่ปรากฏ จนกล้ากล่าวว่า ไม่มีหนังสือของไทยเล่มใดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของชาวทิเบตได้มากเท่าเล่มนี้ คงต้องขอบคุณผู้เขียนที่ให้ความกระจ่างในศิลปะทิเบตเป็นอย่างดีศ.กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334521 (ปกอ่อน) 466 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน