0
ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา
รวมเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นภาคเหนือ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ทั้งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และวิจิตรศิลป์ของศิลปะล้านนาไว้อย่างครบครัน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นภาคเหนือ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ทั้งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และวิจิตศิลป์ของศิลปะล้านนาไว้อย่างครบครัน ทั้งยังสะท้อนเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น วิถีชีวิตผู้คน และความศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาของคนไทยในอดีต ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 :
ก่อนประวัติศาสตร์ของภาคเหนือ
- สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ
- ยุคก่อนประวัติศาสตร์และกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ของภาคเหนือ

ยุคประวัติศาสตร์ : แคว้นหริภุญชัย
- ภูมิประเทศและผังเมือง
- ประวัติศาสตร์สังเขป
- ศิลปะหริภุญชัย
- ศิลปกรรมอื่น ๆ

ส่วนที่ 2 :
แคว้นล้านนา
- ภูมิประเทศและผังเมือง
- ประวัติศาสตร์สังเขป

ศิลปะเชียงแสนหรือศิลปะล้านนา
- วัสดุที่ใช้ในการสร้างศิลปกรรม
- สถาปัตยกรรม
- เจดีย์
- งานประดับสถาปัตยกรรม
- ประติมากรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167767970 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 166 x 241 x 11 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน