0
ศิลปะภูฎาน
แดนดินพุทธธรรมนาม "ภูฎาน" ดำรงคงอยู่ท่ามกลางม่านเมฆอันไกลโพ้น มีเอกลักษณ์พุทธศิลป์นิกายวัชรยานที่รับอิทธิพลจากทิเบตโดยตรง และยังคงเหนียวแน่นในความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรง
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ดินแดนพุทธธรรมนาม "ภูฏาน" ดำรงคงอยู่ทามกลางม่านเมฆอันไกลโพ้น มีเอกลักษณ์พุทธศิลป์นิกายวัชรยานที่รับอิทธิพลจากทิเบตโดยตรง และยังคงเหนียวแน่นในความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าสืบเนื่องมาจนตราบจึงปัจจุบัน เรื่องราวของ "ศิลปะภูฏาน" เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับชาวไทย ศิลปะภูฏานจึงมีคุณค่า นักศึกษา ชวนค้นคว้า และเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้อันเป็นที่มาของการเรียบเรียงศิลปะภูฏานที่ครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน รวมเนื้อหาทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และสัญลักษณ์สำคัญทางวัชรยานศิลป์ไว้อย่างครบถ้วน

สารบัญ

บทที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภูฏาน
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ภูฏาน
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมภูฏาน
บทที่ 4 พุทธศิลป์แห่งภูฏาน
บทที่ 5 สัญลักษณ์ในศิลปะภูฏาน

คำนิยม
หนังสือเรื่อง "ศิลปะภูฏาน" ที่รองศาสตาจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล ได้เรียบเรียงขึ้น ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องความเป็นมาของประเทศภูฏานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้นับว่าได้รวบรวมเรื่องของประเทศภูฏานมาให้ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งไม่มีเอกสารใดได้เรียบเรียงเช่นนี้มาก่อนหม่อมหลวงประทีป มาลากุล- (รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงประทีป มาลากุล)
รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล หนึ่งในนักวิชาการทางศิลปะรุ่นใหม่ ได้รวบรวมทั้งประวัติและส่วนส่วนสำคัญอื่น ๆ ของราชอาณาจักรแห่งนี้มาเสนอ นอกจากจุดประสงค์ดังที่เขียนเป็นคำนำแล้ว ในส่วนตัวของผมเห็นว่า แม้ศิลปวัฒนธรรมของราชอาณาจักรภูฏานแห่งนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของศิลปวัมนธรรมทิเบต แต่มีจุดเด่นในด้านเปลี่ยนแปลง ทำไห้เราได้ทราบถึงรากเหง้าที่แท้จริงศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334774 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน