0
ศิลปะสุโขทัย
รวบรวมองค์ความรู้ถึงความเป็นมาและลักษณะของศิลปะ เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าใจสุโขทัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะสุโขทัย" สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธศิลป์ที่งดงามและมีรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม พระสี่อิริยาบถ พระพุทธรูปลีลา เป็นต้น ศิลปะสุโขทัยยังส่งอิทธิพลให้แก่ศิลปะสมัยต่อ ๆ มา ในหนังสือเล่มนี้ "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม" ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะสุโขทัย ทั้งงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม พระพิมพ์ และเครื่องสังคโลก ให้ผู้อ่านได้เข้าใจรูปแบบสำคัญของศิลปะสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

- สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
- สถาปัตยกรรม
- ประติปากรรม
- จิตรกรรม
- ศิลปะกรรมอื่น ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167767963 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 166 x 241 x 9 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน