0
ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน
เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชาชาติอาเซียนทั้งสิบ อันเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ
หนังสือ589.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ศิลปะเป็นรากฐานทางภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะในจิตใจของมนุษย์ การเรียนรู้ในศิลปะจะทำให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์แห่งสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นสิ่งจรรโลงห้วงความคิดและสะท้อนถึงอารยธรรมของมนุษยชาติ หนังสือ "ศิลปะอาเซียน" เล่มนี้ จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชาชาติอาเซียนทั้งสิบ อันเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเข้าใจในการรวมตัวเป็น "ประชาคมอาเซียน" ใน พ.ศ. 2558 ได้อย่างสมบูรณ์

สารบัญ

- ศิลปะอินโดนีเซีย
- ศิลปะมาเลเซีย
- ศิลปะฟิลิปปินส์
- ศิลปะสิงคโปร์
- ศิลปะบรูไน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333678 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน