0
ศิลปะอิสลาม : Islamic Art
เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม ตั้งแต่การเริ่มต้นฮิจญ์เราะฮ์ศักราช สมัยอุมัยยะฮ์ อับบาซียะฮ์ ฟาฏีมียะฮ์ มัมลูก นัศรียะฮ์ อุษมานียะฮ์ (ออตโตมัน) ศอฟาวียะฮ์ และโมกุล
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปะอิสลาม : Islamic Art" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม ตั้งแต่การเริ่มต้นฮิจฐ์เราะฮ์ ศักราช สมัยอุมัยยะฮะ อับบาซียะฮ์ ฟาฏิมียะฮ์ มัมลูก นัศรียะฮ์ อุษมานียะฮ์ (ออตโตมัน) ศอฟาวียะฮ์ และโมกุล หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนดั่งสะพานแห่งความรู้ต่อภูมิปัญญา และสะท้อนถึงสุนทรียภาพแห่งศิลปะอิสลามที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันงดงามของมุสลิมผู้รังสรรค์ด้วยจิตอันภักดี และการสร้างสรรค์ด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้า มีคุณค่าต่อการศึกษาอ้างอิง และช่วยให้เกิดความกระจ่างต่อความเข้าใจศิลปะอิสลามในสังคมไทย

สารบัญ

บทที่ 1 สมัยก่อนอิสลาม (Pre-Islamic)
บทที่ 2 สมัยอุมัยยะฮ์ (Umayyad)
บทที่ 3 สมัยอับบาซียะฮ์ (Abbasid)
บทที่ 4 สมัยฟาฏิมียะฮ์ (Fatimid) และอัยยูบียะฮ์ (Ayyubid)
บทที่ 5 สมัยมัมลูก (Mamluk)
บทที่ 6 สมัยนัศรียะฮ์ (Nasrid)
บทที่ 7 สมัยอุษมานียะฮ์ (Osmanli) หรือออตโตมัน (Ottorman)
บทที่ 8 สมัยศอฟาวียะฮ์ (Safavid)
บทที่ 9 สมัยโมกุล (Mughal)
บทสรุป

คำนิยม
หนังสือศิลปะอิสลาม มีการนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบผู้รู้ในศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผมมีความเห็นว่า เป็นหนังสือบุกเบิกทางวิชาการศิลปะ และให้ความรู้แก่คนไทยในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ความรู้เป็นสากล รู้เขารู้เราย่อมดีกว่าไม่รู้ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337683 (ปกอ่อน) 350 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน