0
ศิลปะเกาหลี
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ทุกวันนี้ ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า กระแสแห่งวัฒนธรรมเกาหลีได้ทวีพัดโหมกระหน่ำมาสู่ทั่วทวีปเอเชียและกำลังจะพัดไปสู่ตะวันตกในเวลาไม่ช้า ในท่ามกลางสายลมแห่งวัฒนธรรมเกาหลีนั้นยังแฝงไว้ด้วยเรื่องราวอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ และแน่นอนว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คือ “ศิลปะ” เพราะศิลปะจะสามารถบ่งบอกเรื่องราวแห่งความหมายของความเป็นเกาหลีได้ในทุกสิ่ง ความเจริญทางวัฒนธรรมจึงสัมพันธ์แนบแน่นกับแบบของศิลปะเกาหลีจนไม่อาจแยกออกจากกันได้ เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะเกาหลีที่ดำเนินสืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานเฉกเช่นกัน เพราะศิลปะนั้นคือรากฐานสำคัญแห่งการบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองของชนชาติและเผ่าพันธุ์ “ศิลปะเกาหลี” เล่มนี้ ได้ร้อยเรียงลำดับเรื่องราวแห่งนิยามความหมายของศิลปะเกาหลีตั้งแต่อดีตกาลก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 อันเป็นการสิ้นสุดการปกครองด้วยกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน การจัดรูปเล่มและเนื้อหา พยายามจัดลำดับหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความสวยงามและง่ายต่อการอ่านศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การจำแนกเนื้อหาจึงตั้งใจให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและความหมายของศิลปะในยุคสมัยต่างๆ โดยสังเขป การลำดับเนื้อหาได้พยายามให้สามารถเข้าใจในภาพรวมของผลงานศิลปะเกาหลีทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะประยุกต์ ดังนั้น ผลงานศิลปะต่างๆ ที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่ล้วนได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมให้เป็น “สมบัติแห่งชาติ” ที่ชาวเกาหลีภาคภูมิใจมาตราบถึงทุกวันนี้ หนังสือ “ศิลปะเกาหลี” เล่มนี้ จะทำหน้าที่เป็นเสมือนดั่งสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้อ่านบังเกิดความเข้าใจถึงเอกลักษณ์แห่งเกาหลีได้อย่างกระจ่างโดยแท้จริง

สารบัญ

- ตอนที่ 1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Age)
- ตอนที่ 2 ยุคประวัติศาสตร์ (Historic Age)

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740327615 (ปกอ่อน) 460 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน