0
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย : Thai Arts And Culture
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย ประเพณี ศาสนา สังคม ค่านิยม และพิธีกรรม การจัดพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ การโฆษณาเผยแพร่ การประกอบธุรกิจ การและการจัดบริการ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สนใจศึกษางานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย   

สารบัญ

ตอนที่ 1 ศิลปะ
ตอนที่ 2 วัฒนธรรมไทย
ตอนที่ 3 ประเพณี
ตอนที่ 4 ศาสนา
- สรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749556844 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์รวมสาส์น (1977), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน