0
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร (PDF)
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความงานศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์บางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตัว จนสามารถแยกออกมาเป็นยุคสมัยทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอีกยุคสมัยหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนได้นิยามชื่อเรียกใหม่ว่า ศิลปะและสถาปัตยกรรมคณะราษฎร  เป็นที่น่าเสียดายนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม ต่างพากันละเลยหรือหลงลืมที่จะศึกษาและประเมินผลกระทบจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ที่มีต่อวงการศิลปะและสถาปัตยกรรม สาเหตุของการละเลย ผู้เขียนกล่าวว่า คงต้องพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองเป็นสำคัญ โดยเฉพาะแนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองหลังการล่มสลายของคณะราษฎร และการกลับมาของกลุ่มอนุรักษ์นิยม จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะที่เป็นคู่ตรงข้ามกับแนวคิดและอุดมการณ์ของคณะราษฎรอย่างชัดเจน

สารบัญ

- งานฉลองพระนครครบ 150 ปี : อนุสาวรีย์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
- เมรุคราวกบฏบวรเดช : เมรุสามัญชนครั้งแรกกลางท้องสนามหลวง
- วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน : วัดสัญลักษณ์ประชาธิปไตยยุคคณะราษฎร
- ศิลปะคณะราษฎร 2475-2490
- งานฉลองรัฐธรรมนูญ
- สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : คุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อการอนุรักษ์
- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300034226 (PDF) 240 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน