0
ศิลาต้องห้าม ข้อพิพาทบาทหลวงฝรั่งเศส อาถรรพ์เร้น เหตุเสียกรุงศรีอยุธยา
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาเผยแผ่ศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา กับบันทึกเหตุการณ์ครั้งกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลาต้องห้าม ข้อพิพาทบาทหลวงฝรั่งเศส อาถรรพ์เร้น เหตุเสียกรุงศรีอยุธยา" เล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปค้นเรื่องราวอันสืบเนื่องมาจากศิลาสลักพระราชโองการ ในสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ที่ทรงบัญญัติข้อห้ามมิให้คณะบาทหลวงฝรั่งเศสทำการเผยแผ่ศาสนาและรับคนเข้ารีต สร้างความเสียใจและรู้สึกอัปยศอดสูที่ถูกหยามเกียรติยศอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์ครั้งนั้นยิ่งค้นลึกก็ยิ่งพบถึงความผิดปกติบางอย่าง ที่เหมือนกับว่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากอาถรรพ์ศิลา!

สารบัญ

- เมื่อสมเด็จพระศรีสุริเยนทราธิบดี (พระเจ้าเสือ) ขึ้นปกครองบ้านเมือง
- เบื้องหลังเหตุการณ์จลาจลสมัยสมเด็จพระนารายณ์ปัญหาและเหตุการณ์ต่อเนื่อง
- หลากหลายเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ หากรัฐบาลฝรั่งเศสจะกลับเข้ามาค้าขายกับราชสำนักสยามอีกครั้ง
- ฮอลันดาและอังกฤษกับราชอาณาจักรสยาม
- ฉ้อราษฎร์และคอร์รัปชั่นในราชสำนักสยาม
- หากฝรั่งเศสยืนยันขอเมืองมะริดจากสยาม
- ความเป็นมาและการเจรจา เรื่องคริสต์ศาสนาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ
- ความขัดแย้งเรื่องศาสนาสมัยพระเจ้าท้ายสระ ต้นเหตุสลักศิลาพระราชโองการ เหตุด้วยปัญหาเรื่องหนังสือสอนศาสนา
- สยามตั้งศาลพิพากษาไต่สวน
- ถามหาเขาพระสุเมรุ บนแผนที่โลกสมัยใหม่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757421294 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 142 x 201 x 19 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน