0
ศีลของพระและสมณวิสัย แปลจากพระปาฏิโมกข์ (ปกแข็ง)
แปลจากพระปาฏิโมกข์ โดยสมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑฺฒนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศีลของพระและสมณวิสัย แปลจากพระปาฏิโมกข์ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับศีลของพระและสมณวิสัย ซึ่งถือเป็นพระวินัยของพระสงฆ์ เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน จัดทำในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะกับทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

สารบัญ

- ประวัติ สมเด็จพระวันรัตน์ (แดง สีลวฑโน)
- การอ่านภาษาบาลีอย่างง่าย
- ปาฏิโมกขสังวรศีล
- ปาราชิก 4
- สังฆาทิเลส 13
- อนิยต 2
- นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30
- ปาจิตตีย์ 92
- ปาฏิเทสนียะ 4
- เสขิยวัตร 75
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160302093 (ปกแข็ง) 212 หน้า
ขนาด: 113 x 152 x 17 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน